Termo izolacja zbiorników z tworzywa, pianą zamknięto komorową

Izolację zbiorników z tworzywa od zewnątrz  pianą zamknięto komorową o gęstości (30-40 kg/m3) wykonujemy bezpośrednio  na powierzchnię zbiornika.
Powierzchnia izolowana musi być nośna, sucha i odtłuszczona a temperatura powyżej 12
0C.  Grubość 2-4 cm wydatnie zwiększa termo izolacyjność zbiornika.