Izolacja ścian fundamentowych – pianą zamknięto komorową

Termo i hydro izolację wykonujemy pianą zamknięto komorową bezpośrednio na ściany fundamentowe. Zalecana grubość izolacji to 4 – 10 cm.
Piana zamknięto komorowa dzięki doskonałym właściwościom  izolacyjnym  (λ=0,022 w/m
2K) jest skuteczna przy znacznie mniejszych grubościach niż inne materiały izolacyjne.
Powierzchnia izolowana musi być nośna, sucha i odtłuszczona a temperatura powyżej 12
0C.