Hydro izolacja powierzchni betonowych, membraną polimocznikową.

Hydro izolację powierzchni betonowych wykonujemy natryskowo membraną polimocznikową. Powierzchnię izolowaną należy odpowiednio przygotować i zagruntować.
Natrysk wykonujemy bezpośrednio  na izolowaną powierzchnię.
Powierzchnia izolowana musi być nośna, sucha i odtłuszczona a temperatura powyżej 12
0C.
Polimocznik grubości 1,5 -2,5 mm to doskonała i trwała hydro izolacja powierzchni.