IZOLACJA POŁACI DACHOWEJ – DOM WESELNY

Wykonanie izolacji połaci dachowej pianą otwarto komorową PUR.

– Grubość izolacji 17 cm
– Pian otwarto komorowa PUR
– Powierzchnia izolowana 1350 m2