IZOLACJA POŁACI DACHY – SZKOŁA

Wykonanie izolacji połaci dachowej w budynku niepublicznej szkoły w Nasielsku.

 Izolację wykonano otwarto komorową pianą PUR
– Grubości 20 cm

–  powierzchnia izolacji to 900 m2.