Izolacja ścian i sufitu murowanego magazynu – przechowalni, pianą zamknięto komorową

Nakładamy izolację pianą zamknięto komorową na ściany, sufity o grubości ponad
2 cm, bezpośrednio na izolowaną powierzchnie lub na inną izolację (np. styropian).
Ściany i sufit izolowane są pianą grubości 2 -10 cm w zależności od konstrukcji i usytuowania poszczególnych przegród.
Piana zamknięto komorowa dzięki doskonałym właściwościom  izolacyjnym  (λ=0,022 w/m
2K) jest skuteczna przy znacznie mniejszych grubościach niż inne materiały izolacyjne.
Powierzchnia izolowana musi być nośna, sucha i odtłuszczona a temperatura powyżej 12
0C.